Chemia /285 prac/

 • Ocena brak

  Jak brzmi prawo Gay-Lussaca?

  Gay-Lussac, rozpoczął swą karierę naukową badaniami właściwości gazów. W roku 1809 opublikował swe odkrycie, którego sformu­łowaniu nadano nazwę prawa Gay-Lussaca. Brzmi ono w następujący sposób: objętości reagujących ze sobą gazów pozostają w prostym stosunku do siebie i do objętości...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel nieorganiczny

  Wyjaśnij co to jest węgiel nieorganiczny , jego związki i zastosowanie w życiu na co dzień.

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /ewa1919 Dodano /31.01.2012 Znaków /96

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto to jest Gay-Lussac i jakich dokonał odkryć?

  Joseph Louis Gay-Lussac urodził się 6 grudnia 1778 roku w St. Leonard w okręgu Haute-Vienne. W 1795 roku, gdy porewolucyjną Francją rządził Dyrektoriat, zaczął naukę w jednej z paryskich szkół, tam również dwa lata później wstąpił na nowo założoną politechnikę. Chciał studiować matematykę...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /6 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto to jest Humphrey Davy i jakich dokonał odkryć?

  Humphrey Bartholomew Davy urodził się 17 grud­nia 1778 roku w Penzance, na zachodzie Półwyspu Kornwalijskiego. Miał tylko średnie wykształcenie. Większość jego wiedzy pochodziła z przeczyta­nych w młodości pism naukowych. Po śmierci ojca, gdy miał 16 lat Davy zadecydował, że zostanie lekarzem...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /8 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwijała się chemia w XVIII i XIX wieku?

  Od początków dziewiętnastego stulecia chemicy zaczynali rozróżniać, które substancje są pierwiastkami, czyli podstawowymi elementami wchodzącymi w skład związku, a które połączeniem tych elementów tworzącym związek chemiczny. Na długo zanim John Dalton, brytyjski fizyk i chemik, profesor...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich odkryć dokonał Antoine Lavoisier?

  Żyjący w XVIII wieku francuski chemik Antoine Lavoisier byt pionierem dokładnych pomiarów chemicznych. Badał w ten sposób przebieg reakcji i skład związków chemicznych. Na początku XVII wieku nauka w dzisiej­szym znaczeniu tego słowa właściwie nie istniała. Chyba tylko astronomowie i na­wigatorzy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /8 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich odkryć dokonał Robert Boyle?

  W XVII wieku Robert Boyle wyko­rzystał galileuszowską metodologię eksperymentów naukowych do systematycznych badań w dziedzinie fizyki i chemii. Arystoteles (384-322 p.n.e.), wielki grecki filozof, stwierdził, że świat składa się z czte­rech „żywiołów" rozmieszczonych na czte­rech koncentrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /7 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki aromatyczne

  Związki aromatyczne mają szereg zastosowań w przemysłach farbiarskim, tworzyw sztucznych oraz farmaceutycznym. Wszystkie bazują na naj­prostszym związku aromatycznym - benzenie, któ­ry jest otrzymywany z ropy naftowej lub smoły. Z benzenu można wytwarzać różne inne użytecz­ne związki. Toluen...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy karboksylowe

  Kwasy karboksylowe mogą być wytwarzane za­równo ze związków alifatycznych jak i aromatycz­nych. Najprostszym z nich jest kwas mrówkowy. To on powoduje, że pokrzywy parzą. Kwas benzoesowy jest z kolei kwasem karboksylowym aromatycznym. Jedną z jego pochod­nych jest benzoesan sodu. środek konserwujący...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najistotniejsze alifaty

  Alkany są często nazywane węglowodorami para­finowymi, bądź też parafinami. Wśród nich naj­prostszymi a zarazem jednymi z najistotniejszych są dwa gazy: metan oraz etan. Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego, a etan jest surowcem w procesach syntezy wielu bardziej złożonych związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 737

  praca w formacie txt

Do góry