Ocena brak

Żywienie niemowląt

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Istnieją trzy Rodzaje żywienia niemowląt: naturalne,- sztuczne I*’mieszane.

Najwartościowsze i najbardzi^fizjologiczne dla najmłodszych niemowląt jest karmienie naturalne — piersią matki. Mleka kobiecego itie da się niczym zastąpić. Pokarm matki jest biologicznie swoisty, najlepiej przystosowany do właściwości metabolicznych.™ trawiennych organizmu, szczególnie w okresie noworodkowym. Karmienie naturalne zapewnia najlepszy rozwój fizyczńy 1 psychiczny, a także odporność na czynniki5zakaźne. Ponadto mleko kobiece* jest wolne od zanieczyszczeń Mdrobnoustrojów. Karmienie piersią jest prostsze i wygodniejsze niż przyrządzanie mieszanek, przy tym zacieśnia więź uczuciową między matką i dzieckiem. Niemowlęta karmione piersią rzadziej chorują, szczególnie na schorzenia przewodu pokarmowego. Śmiertelność wśród niemowląt karmionych mlekiem matki wt porównaniu z dziećmi karmionymi sztucznie jest wyraźnie niższa.

Niestety, nie wszystkie matki zdają sobie sprawę z ważności karmienia piersią i niejednokrotnie bez poważniejszych przeciwwskazań przechodzą na karmienie mieszane lub sztuczne.

Matka nie może karmić piersią tylko wtedy, gdy jest chora na chorobę przewlekłą, gdy ma płaskie, wciągnięte brodawki, lub gdy dziecko rodzi się z wadami, które uniemożliwiają karmienie.

Ostra choroba gorączkowa jest przejściową przeszkodą w karmieniu piersią. Lekarz rozstrzyga, czy należy dawać odciągany przegotowany pokarm kobiecy, czy też można dziecko przystawiać do piersi, zachowując pewne ostrożności.

 

Podobne prace

Do góry