Ocena brak

Żywienie kobiety w okresie ciąży i karmienia

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Współczesna nauka o żywieniu podkreśla coraz silniej związek między prawidłowym żywieniem a rozwojem człowieka, jego zdrowiem, odpornością, zdolnościami, rozwojem umysłowym, przedłużeniem okresu młodości i wieku dojrzałego oraz zachowaniem żywotności i wydolności organizmu w latach późniejszych. Z wyników prowadzonych badań wiemy, że niedobory pokarmowe (wypływające z nieprawidłowego żywienia) szczególnie są niebezpieczne i szkodliwe dla dzieci w wieku od urodzenia do 3 lat, dla kobiet w okresie ciąży i karmienia, dla młodzieży w okresie pokwitania, a także dla wieku podeszłego.

W wymienionych okresach zachodzą wielkie przeobrażenia fizjologiczne w organizmie, mające wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu, zachowanie zdrowia, a niekiedy nawet i życia człowieka. Przeobrażenia te i procesy fizjologiczne dokonują się głównie kosztem składników odżywczych i substancji pokarmowych występujących w produktach. Dlatego też w każdym okresie życia żywienie powinno być dostosowane do potrzeb organizmu, tj. do wieku, rodzaju wykonywanej pracy, trybu życia, klimatu i stanów fizjologicznych (wczesne dzieciństwo, ciąża i okres karmienia, po-kwitanie, wiek podeszły itp.).

Według opinii fizjologów żywienia do prawidłowego funkcjonowania organizmu konieczna jest nie tylko określona (w odniesieniu do zapotrzebowania) wartość energetyczna posiłków, ale w tym także wiele niezbędnych składników odżywczych zawartych w pokarmach.

Podane w normach ilości składników odżywczych odnoszą się do ilości składników, które rzeczywiście powinny być spożyte w posiłkach przygotowywanych codziennie. Wyjaśnienie to jest koniecznej gdyż wiele osób utożsamia wyliczone składniki — na podstawie tabel wartości odżywczych produktów rynkowych (z odpadkami) — z ilościami podanymi w normach żywienia. Wartość energetyczna produktów oraz zawartość składników odżywczych podana w tabe-

lach odnosi się do części jadalnych w 100 g danego produktu rynkowego, tj. takiego, jaki nabywamy w sklepie, a więc przy określonej dla danego produktu przeciętnej ilości odpadków kulinarnych. Jeżeli natomiast użyjemy produkty, w których ilość odpadków jest wyższa niż ogólnie przyjęta (dotyczy to ziemniaków, warzyw, owoców, mięsa zakupionego z kością czy ryb ż ośćmi, to zmienia się^Wtedyzawartość składników odżywczych i na to, aby uzyskać ustaloną ich ilość, należy przyjąć zwiększoną porcję produktu rynkowego „brutto”. Zastrzeżeń tych nie mamy w odniesieniu do produktów nie zawierającyh odpadków, takich jak: mąka, cukier, pieczywo, mleko, mięso bez kości, filety z ryb itp. Ponieważ podczas przyrządzania potraw ponosimy także nieuniknione straty związane z obróbką kulinarną i porcjowaniem (pozostałości w garnkach, na talerzach itp.), przyjmujemy, że straty składników odżywczych, takich jak białko, tłuszcze, węglowodany, oraz energii wynoszą: około 10% dla osób dorosłych i dzieci starszych, a 15% dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Straty witamin wynoszą zaś: witaminy C — 50%, witaminy B, — 10%, witaminy B2 — 5%.

Podane normy dla kobiety ciężarnej i karmiącej należy traktować jako przeciętne dla kobiet dojrzałych, o wadze ok. 60 kg, wzrostu ok. 160 cm, nie pracujących ciężko fizycznie. Dla kobiet młodych, poniżej 20 roku życia, przewiduje się wyższe normy zapotrzebowania zarówno energetyczne, jak i białkowe, mineralne i witaminowe, gdyż rozwój własnego ich organizmu nie jest jeszcze zakończony. Wyższe zapotrzebowanie (od podanego w normach) przewiduje się także dla kobiet pracujących ciężko fizycznie.

Zapotrzebowanie energetyczne wzrasta u kobiety w miarę rozwoju ciąży. W pierwszej połowie ciąży wzrost nie przekracza 7—8% w stosunku do normalnego zapotrzebowania przed okresem ciąży. Na przykład, jeśli* kobieta z tytułu swojej wagi ok. 60 kg i rodzaju pracy powinna otrzymać 10886—11723 kJ (26Ó0—2800 kcal), to w pierwszej połowie ciąży powinna otrzymać 11723—12560 kJ (2800—3000 kcal).

 

Podobne prace

Do góry