Ocena brak

ŻYWE TORPEDY

Autor /maslak Dodano /02.03.2011

Toirpedy sterowane przez człowieka; ich konstruktorzy starali się zepew-nić pilotom możliwość ratunku (z wyjątkiem torpedy *kaiten, gdzie ewakuacja pilota była praktycznie niemożliwa). Pierwsi broń tę zbudo­wali i zastosowali Włosi. W 1936 r. opracowali torpedę Maiali będącą podwodnym pojazdem rozwijają­cym prędkość nawodną 3 węzłów i podwodną 1 węzła, obsługiwanym przez dwóch nurków (sternika i me­chanika). Po przecięciu sieci grodzą­cych drogę do portu i podpłynięciu pod wodą do okrętu nurek-mechanik oddzielał głowicę z ładunkiem wy­buchowym o wadze 300 kg, z zapal­nikiem zegarowym, i montował ją pod kadłubem, a pozostała część tor­pedy służyła im do powrotu na po­kład macierzystego okrętu podwod­nego.

Największy sukces odniosły załogi Maiali 18 grudnia 1941 r. w porcie w *Aleksandrii, gdzie wy­buchy podłożonych ładunków znacznie uszkodziły m.in dwa bry­tyjskie pancerniki Valiant i Queen Elizabeth. Ogółem w czasie wojny załogi torped włoskich uszkodziły 12 okrętów w portach na Malcie, w Algierii, Aleksandrii i Gibraltarze. W 1943 r. opracowano nową wersję SBB, ale ze względu na kapitulację Włoch nie użyto jej operacyjnie.

Na podstawie zdobycznej włoskiej torpedy podobne pojazdy skonstruo­wali w 1942 r. Brytyjczycy i na­zwali je * Chariot, a udoskonaloną wersję - Terri. Pierwszy atak na nie­miecki pancernik *Tirpitz w paź­dzierniku 1942 r. nie doszedł do skutku, gdyż torpedy holowane pod kadłubem kutra urwały się i zatonę­ły. W 1943 r. w Palermo Charioty uszkodziły krążownik Ulpio Traia-no i statek Wiminale, a w maju 1944 r. uszkodziły w Cieśninie Mo-luckiej dwa statki.

Niemcy skonstruowali na wiosnę 1944 r. torpedę * Neger, która skła­dała się z dwóch torped G7e: gór­nej, pozbawionej ładunku wybucho­wego, z miejscem dla pilota, i dolnej - bojowej, kal. 533 mm, która jed­nocześnie napędzała cały pojazd w drodze do celu; osiągała prędkość 3 węzłów. Po zbliżeniu się do atako­wanej jednostki pilot zwalniał dol­ną torpedę, a na górnej wracał do bazy. Po raz pierwszy użyto tej bro­ni w styczniu 1944 r. w rejonie *Anzio-Netruno. Ogółem zbudowa­no ok. 200 torped Neger oraz ok. 300 ulepszonych Marder. Zni­szczyły 2 dozorowce oraz polski krążownik *Dragon.

Podobne prace

Do góry