Ocena brak

ŻYŁY POWIERZCHOWNE PRZEDRAMIENIA I RAMIENIA

Autor /jennad Dodano /02.02.2012

Żyły powierzchowne przedramienia są osobniczo zmienne; zazwyczaj tworzą one nieregularną sieć żylną o dużych oczkach wydłużonych w kierunku osi kończyny. Na powierzchni przedniej przedramienia w sieci tej zaznaczają się przeważnie trzy większe pnie żylne: ż. odpromie-niowa (v. cephalica), ż. odłokciowa (v. basilica) oraz ż. pośrodkowa przedramienia (v. mediana antebrachii). Początek tych żył znajduje się na grzbiecie ręki dla obu pierwszych oraz na dłoni dla ż. pośrodkowej .

Z powyższych trzech żył skórnych przedramienia dwie przedłużają się na ramię, ż. odpromieniowa i odłokciowa. Stanowią one główny układ żylny powierzchowny ramienia i położone są tu po obu stronach m. dwugłowego, ż. odpromieniowa biegnie wzdłaż jego brzegu bocznego, ż. odłokciowa — wzdłuż brzegu przyśrodkowego.

Podobne prace

Do góry