Ocena brak

Żyły płucne

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Żyły płucne fvv. puhnonales), prawa i lewa, doprowadzają krew «odświeżoną» (utlenioną) do lewego przedsionka serca. W zasadzie do lewego przedsionka z obu stron uchodzą po dwie żyły, ż. płucna górna (v. puluionalis superior) i ż. płucna dolna (v. puhnonalis inferior), które mają jednak bardzo krótki odcinek końcowy; jeżeli ujście żył zostanie włączone w ścianę przedsionka, wtedy do serca uchodzić może do I żył z każdej strony. Z. płucna górna lewa prowadzi przeważnie krew z płata górnego, prawa z górnego i środkowego: ż. płucna dolna prowadzi krew z płata dolnego; jednak, zwłaszcza w przypadkach kiedy szczeliny międzyplatowe nie wcinają się całkowicie, występują nieraz odchylenia od tego zasadniczego układu. We wnęce ż. płucna górna leży do przodu od tętnicy, /. płucna dolna ku dołowi od oskrzela. Żyły kierują się promienisto do przedsionka serca, wskutek czego w jądrze płatów krzyżują one oskrzela oraz tętnice i do oskrzeli przylegają tylko wzdłuż krótkiego odcinka układając się tu na brzegu przeciwległym do przebiegu tętnicy. Stale jednak żyły biegną między dwoma oskrzelami i towarzyszącymi im tętnicami, tak że każda żyła przyjmuje krew z obszaru zaopatrzenia dwóch tętnic i krew każdej tętnicy odpływa dwiema żyłami. Większe żyły biegną między dwoma sąsiednimi segmentami, mają więc nazwę żył między segment owych (w. intersegmentales) s a gałęzie ich biegną między sąsiednimi pod segmentami. Podobny układ występuje w obrębie zrazików dla mniejszych żył ; przebiegają one między zrazikami, jako tzw. żyły międzyzrazikowe rr. interlobulares). Najdrobniejsze żyłki, które powstają z sieci włosowatej pęcherzyków, leżą między gronami i uchodzą do żył międzyzrazikowych.

Podobne prace

Do góry