Ocena brak

Żyła krezkowa dolna

Autor /rachelC Dodano /02.02.2012

Ż. krezkowa dolna (u. mesenterica inferior) jest najsłabszym z trzech korzeni ż. wrotnej. Odprowadza ona krew z odbytnicy oraz okrężnicy esowatej i zstępującej. Rozpoczyna się ona w przedłużeniu ż. odbytniczej górnej, wstępuje ku górze wzdłuż lewego obwodu t. krezkowej dolnej i razem z nią krzyżuje od przodu ż. biodrową wspólną lewą. Z tego miejsca począwszy ż. krezkowa dolna, w dalszym ciągu zaotrzewnowo, kieruje się prawie pionowo ku górze i stopniowo oddala się od tętnicy. Wkrótce spotyka ona gałąź wstępującą t. okrężniczej lewej w pobliżu jej początku i krzyżuje ją przechodząc do przodu, lub też częściej do tyłu od niej. Następnie żyła biegnie przyśrodkowo od tętnicy na poziomic zgięcia dwunastniczo-czczego ł, często układa się w fałdzie dwunastniczo-czczym górnym otrzewnej , po czym skręca przyśrodkowo ku tyłowi od trzustki. Kończy się ona najczęściej uchodząc do ż. śledzionowej w pobliżu ż. wrotnej, lub też nieraz do ż. krezkowej górnej, rzadziej (10%) do kąta połączenia ż. śledzionowej i krezkowej górnej.

Do ż. krezkowej dolnej uchodzą żż. okrężnicy esowatej (w. sig-moideae) oraz ż. okrężni cza lewa (v. colica sin.) towarzyszące odpowiednim tętnicom. Początek ż. krezkowej dolnej, jak już wspomniano, tworzy ż. odbytnicza górna (v. rectalis sup.). Żyła ta wychodzi ze splotu odbytniczego i za jego pośrednictwem łączy się z pozostałymi żyłami odbytniczymi — środkową i dolną.

Podobne prace

Do góry