Ocena brak

Żydowska religia i kultura - Diaspora

Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013

(grec. diaspora, rozproszenie) oznaczała rozproszony naród żydowski w różnych krajach Azji,Afryki, Europy i liczyła sześciokrotnie więcej Żydów, niż było ich w Palestynie. Zamieszkiwali główniew wielkich ośrodkach handlowych i kulturalnych, jak Antiochia i Rzym, szczególnie zaś w Aleksandrii,w której zajmowali dwie dzielnice na pięć w całym mieście.

Żydzi w diasporze cieszyli się szeregiem przywilejów, zwłaszcza autonomią religijną i administracyjną.Osobny przełożony zarządzał synagogą, która w każdym mieście była miejscem zebrań, czytania Pismaświętego i modlitwy. Rada starszych z archontem na czele zajmowała się sprawami cywilnymi gminyżydowskiej. Życie tej wspólnoty wśród pogan kształtowała religia i prawo mojżeszowe oraz własna kultura.Posługiwano się wszakże językiem greckim (koine), używając go nawet w nabożeństwach synagogalnych.

Z językiem greckim wciskały się do życia diaspory wpływy kulturalne helleńskie, z tego względu patrzanow Jerozolimie niechętnie na hellenizujących Żydów z diaspory. Pod wpływami kultury helleńskiejznalazła się przede wszystkim diaspora aleksandryjska, w której żydowski uczony Filon (zm. ok. 40) starałsię uwzględnić grecki kierunek filozoficzny i stosować jego terminologię w swoim systemie. Żydzi zdiaspory byli jednak wierni swej religijnej i kulturalnej więzi z Jerozolimą.

Płacili roczny podatek naświątynię jerozolimską, a pragnieniem każdego z nich było odbyć pielgrzymkę do świętego miasta ojcówi przeżyć w nim choćby raz Paschę z współbraćmi.Żydzi w diasporze, pogardzani często przez pogan, trwali przy swojej wierze w jednego Boga, co więcej,starali się pozyskać ich do wiary w Jahwe.

Podobne prace

Do góry