Ocena brak

ŻYCIE LITERACKIE, dwutygodnik, wyd. w Poznaniu od czerwca 1945 do listopada 1946

Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012

ŻYCIE LITERACKIE, dwutygodnik, wyd. w Poznaniu od czerwca 1945 do listopada 1946, początkowo pod red. J. Iwaszkiewicza (1945), nast. W-. Bąka (1946); organ pozn. oddziału ZZLP, którego zarząd stanowił kolegium red.; publikował poezję, prozę współcz. (kolumna młodych), recenzje teatr., rozprawy hist.lit. i filoz., tłumaczenia z literatury franc. i ros., ponadto kronika kultf.; wśród współpracowników J. Kott, K. Wyka, Z. Szweykowski, K. Górski, W. Natanson, A. Rogalski, K. Czachowski, M. Castellatti, J. Broszkiewicz, Cz. Miłosz, A.M. Swinarski, M. Jastrun, P. Hertz, S. Strugarek. Pismo upadło z powodu trudności finansowych i nieporozumień w zarządzie ZZLP.

Podobne prace

Do góry