Ocena brak

Życie i działalność Jacka Kuronia w latach 1989 - 1995.

Autor /Seller002 Dodano /31.01.2005

I. Działalność polityczna Jacka Kuronia w latach 1989 ? 1995.

1. Ogólna charakterystyka działalności

Premier Tadeusz Mazowiecki, jego bliski przyjaciel i szef doradców Waldemar Kuczyński, wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz oraz Jacek Kuroń uznawani są za cztery indywidualności, które odegrały zasadniczą rolę w tym, w którym kierunku przemian systemowych poszła Polska . Jacek Kuroń urodził się 3 marca 1934 roku we Lwowie. W latach 1949 ? 1953 był członkiem ZMP i PZPR. Za krytykę młodzieżowej został usunięty z obu organizacji. W latach 1956 ? 1964 ponownie był w PZPR. Współtworzył drużynę tzw. walterowców, nazywanych również czerwonymi harcerzami. W 1956 roku był współzałożycielem ZMS na Uniwersytecie Warszawskim, a na przełomie lat 1956/57 członkiem Rewolucyjnego Związku Młodzieży. Wraz z Modzelewskim napisał List otwarty do członków PZPR (1956r.). Uczestniczył w protestach marca 1968 roku. Od lat 70. dążył do pogodzenia wartości lewicowych z etycznymi zasadami chrześcijaństwa. PRL uważał za system totalitarny. Współtworzył Komitet Obrony Robotników. Był członkiem ?Solidarności?. Kilkakrotnie przebywał w więzieniu za działalność opozycyjną . W latach 1989 ? 1995 Jacek Kuroń nie mniej aktywnie działał na arenie politycznej. Był jednym z filarów ?Solidarności?, obrońcą pokrzywdzonych i mediatorem w konfliktach społecznych. W 1989 roku, mimo protestów strony partyjno ? rządowej wziął udział w obradach Okrągłego Stołu. W czerwcu tego samego roku został posłem na Sejm, gdzie wszedł do Prezydium Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Został ministrem pracy i polityki społecznej najpierw w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, potem w rządzie Hanny Suchockiej . Wraz z Władysławem Frasyniukiem i Aleksandrem Hallem współprzewodniczył Unii Demokratycznej przekształconej po niespełna czterech latach w Unię Wolności . Angażował się także w działalność społeczną na rzecz łagodzenia skutków transformacji ustrojowej, stwarzając Fundację SOS i inicjując dyskurs na temat przemian w Polsce. Był jednym z tych, którzy uwierzyli, że drogą do wyjścia z chaosu jaki zapanował po upadku komunizmu była budowa kapitalizmu w jego leseferystycznej formie.

2. Prace w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej

4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze od 40 lat wybory, które uznać można za prawie wolne. Wybory do Senatu były całkowicie wolne, a w wyborach do Sejmu, jak potem przyznał generał Jaruzelski, wynik ?był wcześniej ustalony? . 17 sierpnia 1989 roku Lech Wałęsa spotkał się z Roman Malinowskim i przedstawił mu trzech kandydatów na premiera: Bronisława Geremka, Jacka Kuronia i Tadeusza Mazowieckiego. Za najlepszą kandydaturę Malinowski uznał tę Tadeusza Mazowieckiego. Lech Wałęsa przedstawił jeszcze tego samego dnia te same kandydatury prezydentowi Jaruzelskiemu.

Podobne prace

Do góry