Ocena brak

Zwycięstwo szóstej koalicji. Pierwszy pokój paryski 1814 roku

Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012

 

28 luty 1813 – podpisanie w Kaliszu układu Prus z Rosją, tym samym Fryderyk Wilhelm III przeszedł na stronę rosyjską

Działania wojenne po klęsce w Rosji: + mimo rozbicia Napoleona w Rosji, w 1813 pojawił się on nad Łabą z nową armią + wygrane Francji pod Lutzen i pod Budziszynem + następnie podjęto decyzję o zawieszeniu.

Austria chciała pokoju z Napoleonem i powrotu do granic z 1792, ale Napoleon nie godził się na to.

12 sierpnia 1813 – Austria wypowiada wojnę Francji, co jest początkiem szóstej koalicji złożonej z Austrii, Rosji, Prus, Szwecji i Wielkiej Brytanii, wodzem naczelnym sojuszników był Karol Schwarzenberg

16-19 października 1813 – bitwa pod Lipskiem, zwana „bitwą narodów”, przegrana Napoleona który miał dwukrotnie mniejsze siły, tj. 150 tys. przeciwko 300 tys., w czasie bitwy na stronę koalicji przeszło wojsko saskie

Działania wojenne w Hiszpanii: + w 1813 generał angielski Wellington pokonał pod Vitorią Francuzów + 7 października 1813 Francuzi cofając się znaleźli się z powrotem na swoim terytorium.

Działania wojenne we Włoszech: + król neapolitański Joachim Murat zaczął pertraktacje z Metternichem + zmuszony sytuacją wojenną Beauharnais, wicekról Włoch zrzekł się władzy + w maju 1814 uroczyście do Turynu wjechał król sardyński Wiktor Emanuel I, do Rzymu wrócił papież Pius VII.

Widząc klęskę Napoleona niektórzy dygnitarze jak Talleyrand i Fouche zaczęli wiązać się z monarchistami.

9 marca 1814 – układ czterech mocarstw (Austria, Prusy, Rosja, Szwecja) w Chaumont, gdzie powzięto decyzję o usunięciu Napoleona z tronu

31 marca 1814 – kapitulacja Paryża

2 kwietnia 1814 – Senat uchwala detronizację Napoleona

11 kwietnia 1814 – ugoda z Napoleonem w Fontainebleau, została podpisana głównie z powodu nalegań Aleksandra I

Postanowienia ugody w Fontainebleau: + Napoleon zachowuje tytuł cesarski + otrzymuje w dożywocie wyspę Elbę + 2 mln franków rocznie + Maria Luiza otrzymała Parmę.

30 maja 1814 – podpisanie w Paryżu pokoju, tzw. pierwszy pokój paryski, został on ratyfikowany przez Austrię, Rosję, Prusy, Szwecję, Portugalię, Hiszpanię.

Warunki pierwszego pokoju paryskiego: + Francja otrzymuje granice z 1792 + brak mowy o odszkodowaniach wojennych + powiększenie terytorium Holandii + inne sprawy europejskie miał uregulować specjalny kongres + ogólnie warunki pokoju nie były zbyt ciężkie, aby nie zrażać Francuzów do koalicji.

Sytuacja w Skandynawii: + Danię jako sprzymierzeńca Napoleona, w 1813 zaatakował Bernadotte + Dania musiała się zgodzić na pokój kiloński 14 stycznia 1814.

Warunki pokoju kilońskiego: + zrzeczenie się przez Danię Norwegii, ale pozostawienie przy sobie Wysp Owczych, Islandii i Grenlandii + Dania otrzymała nadto Pomorze szwedzkie i wyspę Rugię.

Mimo niechęci Norwegów i początkowej walce o niepodległość, dnia 4 listopada 1814 Storthing (norweski parlament) uchwalił wybranie na króla, władcę Szwecji, Karola XIII.

Podobne prace

Do góry