Ocena brak

Zwrot kosztów podróży i innych należności osobom stawiającym się na wezwanie

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Uregulowane jest to dekretem z 26.10.1950 r. i rozporządzeniem z 04.07.1990 r. Osobie, która stawiła się na wezwanie przysługuje zwrot kosztów podróży i innych należności. Strona uzyskuje koszty, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu lub gdy została błędnie, bez swojej winy wezwana do stawienia się. O zwrot kosztów należy ubiegać się przed wydaniem decyzji. Osoba, która nie stawiła się na wezwanie może zostać ukarana grzywną /są wyjątki/.

Podobne prace

Do góry