Ocena brak

Zwoje układu autonomicznego

Autor /Otomar444 Dodano /21.08.2013

Zwoje układu autonomicznego zbudowane są z komórek nerwowych, wielobiegunowych wśród których wyróżniamy:

  • komórki z jednym neurytem

  • komórki nerwowe posiadające wiele neurytów

Komórki nerwowe budujące zwoje autonomiczne w swej cytoplazmie zawierają wszystkie charakterystyczne organella komórkowe. W niektórych neurocytach zaobserwowano liczne ziarnistości oraz wodniczki wypełnione koloidem. Ich obecność wiążę się najprawdopodobniej z czynnością wydzielniczą (neurosekrecyjną) komórek zwojowych.

Każda komórka zwoju autonomicznego jest otoczona płaszczem satelitów i torebką łącznotkankową śródnerwia. Komórki nerwowe w zwojach układu autonomicznego (wegetatywnego) są rozmieszczone nieregularnie, w związku z tym w przeciwieństwie do wcześniej opisywanych zwojów mózgowych i rdzeniowych nie ma w nich wyraźnie wyodrębnionej części środkowej i obwodowej. Na zewnątrz prawie każdego zwoju autonomicznego, znajduje się torebka łącznotkankowa.

Zwoje autonomiczne dzielimy na:

  • zwoje kręgowe, zwane inaczej przykręgowymi, leżące w pniu współczulnym

  • zwoje leżące poza pniem, tzw. zwoje przedkręgowe

  • zwoje leżące w ścianach, torebkach lub przegrodach łącznotkankowych różnych narządów , zwane zwojami śródściennymi

  • zwoje autonomiczne głowy

Podobne prace

Do góry