Ocena brak

Zwoje mózgowe i rdzeniowe

Autor /Otomar444 Dodano /21.08.2013

Zwoje mózgowe rdzeniowe utworzone są przez średniej wielkości komórki rzekomojednobiegunowe. Wypustka komórki rzekomojednobiegunowej w niewielkiej odległości od jej ciała jest otoczona osłonką mielinową, a już przy pierwszym wcięciu mieliny dzieli się na dwie, przybierające kształt litery T. Jedna z wypustek staje się dendrytem, druga zaś jest neurytem.

Dendryt to włókno nerwowe o charakterze czuciowym, kończące się w różnych narządach organizmu, tworzące liczne zakończenia nerwowe wolne i otorbione. Druga wypustka nerwowa komórki pseudojednobiegunowej ( rzekomojednobiegunowej) jest również włóknem o charakterze czuciowym. Każda komórka nerwowa zwoju mózgowego i rdzeniowego jest otoczona dwiema torebkami.

Pierwsza z nich, zbudowana z gleju ułożonego nabłonkowo, otacza bezpośrednio komórkę nerwową. Komórki glejowe tworzące tą pierwszą warstwę torebki zwane są satelitami, trofocytami lub komórkami towarzyszącymi. Druga torebka otaczająca płaszcz satelitów jest pochodzenia łącznotkankowego i stanowi tzw. śródnerwie. Wśród komórek nerwowych budujących zwoje mózgowe i rdzeniowe wyróżniaaamy:

  • komórki małej średnicy (stanowiące elementy czuciowe narządów wewnętrznych)

  • komórki o dużej średnicy (komórki czuciowe powłok ciała i mięśni)

Rozmieszczenie komórek nerwowych w zwojach mózgowych i rdzeniowych jest charakterystyczne, gdyż z reguły układają się one na ich obwodzie, podczas gdy środek zwojów jest wypełniony włóknami nerwowymi. Każdy zwój otoczony jest od zewnątrz torebką zbudowaną z tkanki łącznej wiotkiej.

Podobne prace

Do góry