Ocena brak

Zwierzęta wrzosowisk

Autor /Wala Dodano /31.01.2012

Owady, które mogą być ofiarami rosiczki, są naj­bardziej zauważalnym składnikiem fauny wrzoso­wisk nizinnych i górskich. W lecie wrzosowiska górskie są pełne gryzących muchówek, na przy­kład z rodziny ślepakowatych Tabanidae, a oczka z wodą są idealnymi miejscami rozwoju dla larw komarów. Wrzosy są roślinami żywicielskimi dla gąsienic imponującej ćmy pawicy grabówki, a liś­cie janowców dla gąsienic modraszków. Owady te są pokarmem dla licznych populacji drapieżnych błonkówek i pająków, spośród których bagnik przy­brzeżny Dolomedes fimbriatrus jest jednym z naj­większych europejskich pająków.
Na suchych wrzosowiskach owady i pająki są zjadane przez jaszczurki i węże, a na wrzosowis­kach podmokłych polują na nie żaby, traszki i ptaki wodno-błotne, takie jak kuliki. Owady latające są chwytane przez ważki i innych powietrznych łow­ców, którymi są polujące w nocy lelki i kobuzy -małe sokoły, których ofiarami padają także małe ptaki, takie jak jaskółki i skowronki. Do innych owadożerców wrzosowisk należą także dzierzby gąsiorki, mające ciekawy zwyczaj nabijania swo­ich ofiar na ciernie i robienia w ten sposób zapasów na później, świergotki łąkowe oraz białorzytki.
Na wrzosowiskach górskich pasą się w stanie półdzikim owce, a także jelenie wędrujące w po­szukiwaniu żerowisk. Pokarmem zajęcy bielaków i pardwy szkockiej są młode pędy wrzosu, wierz­bowe i brzozowe kotki, a także jagody. Zające i pardwy padają łupem polujących na ziemi dra­pieżników, jakimi są żbiki i lisy. Najważniejszymi drapieżcami są jednak orły przednie i myszołowy. Szczątki ich ofiar stają się pokarmem dla kruków, których chrapliwe, donośne głosy są jednymi z naj­bardziej charakterystycznych dźwięków, jakie moż­na usłyszeć na wrzosowiskach górskich.

BEZKRĘGOWCE
Pawica grabówka (Eudia pavonia)
Modraszek ikar (Polyommatus icarus)
Bagnik przybrzeżny (Dolomedes fimbriatus)
PTAKI
Kulik wielki (Numenius arquata)
Lelek kozodój (Caprimulgus europaeus)
Kobuz (Falco subbuteo)
Dzierzba gąsiorek (Lanius collurio)
Białorzytka (Oenanthe oenanthe)
Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)
Pardwa szkocka (Lagopus lagopus scoticus)
Orzeł przedni (Aquila chrysaetos)
SSAKI
Jeleń europejski (Cervus elaphus) Zając bielak (Lepus timidus) Lis rudy (Vulpes vulpes) Żbik (Felis silvestris)

Podobne prace

Do góry