Ocena brak

Zwierzęta i ich środowisko - Lasy nizinne

Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013

W ściółce leśnej, pod opadłymi liśćmi, w glebie, pod kamieniami żyje mnóstwo drobnych zwierząt, które tworzą faunę gleby. Żyją tu glebowe jednokomórkowce (np. korzenionóżki),- robaki (np. nicienie), wrotki pierścienic, ślimaki, Wiele gatunków Stawonogów — pająkijpósarze, zaleszczotki, niesporćząfci, glebowe skorupiak parcczniki, dwuparce (krocionogi) i owady, a mianowicie pierwogonki, widłogonkij Skoczogonki, chrząszcze, błonkówki (przede wszystkim mrówki), muchówki M często w stadium larwy i inne, Wreszcie ssaki owadożerne (kret, ryjówka) i drobne gryzonie. 

Wśród związanych z glebą leśną gatunków zwierząt dominują tc, których pożywienie stanowią martwe szczątki organiczne i grzyby, liczne są też gatunki drapieżne. Fauna glebowa wraz z bakteriami i grzybami przyczynia się do humifikacji gleby i przyspieszą rozkład ściółki leśnej (opadłych liści, martwych owadów, kory, owoców, obumarłych pni itp.). Ekskrementy zwierząt oraz ich martwe ciała wzbogacają glebę leśną w związki azotowe. Fauna gleby jako część biocenozy lasu jest ważnym czynnikiem w biologicznym krążeniu pierwiastków w ekosystemie leśnym.

Powierzchnię gleby, zwłaszcza w lisach liściastych, zamieszkuje również wiele różnych gatunków drobnych zwierząt, jak na przykład ślimaki, pająki, kosarze, a przede Wszystkim owady. W cieplejszych miejscach żyją na powierzchni gleby leśnej hełm-cc, które bicgają po ziemi lub po najniższych częściach roślin.

Licznie Występują owady z rzędu błonkówek, z których naj9 częściej spotykane są mrówki. Niektóre gatunki leśnych mrówek budują wielkie mrowiska. W lasach mieszanych i liściastych liczne są pasożytnicze błonkówki (gąsieniczniki, bleskotki i inne), które przyczyniają się do utrzymania równowagi biologicznej wHeśnych biocenozach. Podobną rolę spełniają drapieżne chrząszcze z rodziny biegaczowatych i kusakowatych. Na odchodach Oferują chrząszcze z rodziny żukowatych, przede wszystkim przedstawiciele rodzaju żuk.

W runie leśnym, na krzewach i dolnych częściach pni drzew żyje wiele drobnych zwierząt, wśród których najliczniejszą grupą są owady. Żyją tu przylżeńce, muchówki (komary, muchy), wojsiłki, pluskwiaki róż-i noskrzydłe, gryzki, pluskwiaki równoskrzydłe (piewiki, mszyce, czerwce, kołiszki);sieciarki, wielbłądki, błonkówki, chrząszcze, motyle i inne. Oprócz owadów często spotyka się pająki, kosarzc, roztocze.

W koronach drzew również żyje mnóstwo drobnych zwierząt, w tym wiele owadów. Niektóre biorą udział w zapylaniu kwitnących drzew, inne są ważnymi gospodarczo szkodnikami, wreszcie pasożytami lub drapieżcami.

W lasach nizinnych obok bezkręgowców żyje wiele zwierząt kręgowych, a więc płazy, gady, ptaki i ssaki. Najczęściej spotykanym płazem jest żabka drzewna (rzekotka), a gadem — zaskroniec. Żyje tu wiele gatunków ptaków> np, czapla siwa, kukułka, dzięcioł duży, szpak, wilga, sikora bogatka, drozd śpiewak, słowik rdzawy, zięba, mazurek. Najliczniej występujące ssaki to: ryjówka aksamitna, mysz leśna, mysz za-roślowa, nornica ruda i inne.

Podobne prace

Do góry