Ocena brak

Zwierciadła wielkich teleskopów

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Zwierciadła wielkich teleskopów muszą mieć abso­lutnie gładką i idealnie ukształtowaną powierzch­nię, co czyni je bardzo kosztownymi. W konstrukcji teleskopu Kecka problem ten został wyelimino­wany. Połączenie wielu mniejszych i o wiele prost­szych do wykonania luster jest znacznie tańsze. Można też budować teleskopy z kilku osobnych luster tworzących wspólny układ optyczny. Naj­większą konstrukcją tego rodzaju jest teleskop MMT z obserwatorium uniwersytetu w Arizonie. Ma 6 luster o średnicy po 1,8 metra, co daje cał­kowitą powierzchnię zbierającą światło odpowia­dającą zwierciadłu 4,5-metrowemu.

Podobne prace

Do góry