Ocena brak

Zwieracz gardła dolny

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Zwieracz gardła dolny (constrictor pharyngis injerior s. m. laryngopha-ryngeus) jest to mięsień o kształcie trapezu; zstępuje najniżej ze wszystkich trzech zwieraczy gardła i leży też najbardziej powierzchownie.

Mięsień ten rozpoczyna się na krtani dwiema częściami. Cześć górna, większa, m. tarczowo-gardłowy (m. thyreopharyngeus), przyczepia się i) na kresie skośnej chrząstki tarczowatej, część dolna, mniejsza, m. pierścienno-gardłowy (m. cńcopharyngens) — 2) na powierzchni bocznej chrząstki picrścieniowatej i na łuku ścięgnistym łączącym obie te chrząstki. Poza tym niestałe pasmo mięśniowe może rozpoczynać się dodatkowo na powierzchni bocznej i chrząstki tchawicy (m. tracheopharyngeus). U swego początku włókna części górnej łączą się częściowo z włóknami m. pierścienno-tarczowego krtani i m. mostkowo-tarczowego. Cześć górna owija się dokoła tylnego brzegu chrząstki tarczowatej i biegnie rozbieżnie, przyśrodkowo ku górze; zachodzi ona na środkowy zwieracz i sięga ku górze nieco popoziomu kątów żuchwy. Część dolna kieruje się również nieco rozbieżnie przyśrodkowo i nieco ku dołowi obejmując początek mięśniówki przełyku, z którą się zlewa. Włókna kończą się na szwie gardła, najniższe w mięśniówce przełyku.

Włókna dolne zwieracza dolnego przechodzą z tyłu w mięśniówkę przełyku. Włókna górne zachodzą na włókna zwieracza środkowego.

Powierzchnia boczna graniczy z tętnicą szyjną wspólną, z mm. pierścienno-tarczowym, tarczowo-gnykowym i mostkowo-tarczowym; u dołu z gruczołem tarczowym.

Podobne prace

Do góry