Ocena brak

ZWIĄZEK STUKTURY FITOCENOZ ZE STOSUNKAMI WODNYMI ŚRODOWISKA

Autor /Herakles Dodano /23.02.2012

 

Na właściwości siedliska, zarówno glebowe jak i klimatyczne, roślinność wywiera istotny wpływ, może przekształcać warunki w jakich bytuje.

Zatem roślinność danego zespołu i jego siedlisko są ściśle ze sobą powiązane i mówią wzajemnie warunkujące się i wpływające na siebie części jednej fizjologicznej całości.

Związek struktury fitocenozy, gdzie mogą zachodzić wielkie różnice pomiędzy poszczególnymi warstwami np. dolne warstwy doznają mniejszych wahań wilgotności i z drugiej strony oddziaływają na górne poziomy.

Od zasobności wodnej zależy też różnorodność gatunkowa fitocenoz, im więcej wody tym więcej gatunków, gdyż panują bardziej sprzyjające warunki życiowe.

Podobne prace

Do góry