Ocena brak

ZWIĄZEK PROMOCJI Z PRODUKTEM

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

Produkt – w znaczeniu marketingowym rozumiany jest bardzo szeroko. Jest to wytwór pracy ludzkiej, który w wyniku przeprowadzonych badań marketingowych powinien zaspokajać odczuwanie potrzeby, do starczać korzyści związanych z jego użytkowaniem oraz satysfakcji z jego posiadania.

Związki promocji z produktem można rozpatrywać w przekroju jego rodzaju, poszczególnych części składowych i cyklu życia produktu.

Rodzaj produktu decyduje o różnych zasadach funkcjonowania rynku dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. Firmy działające na rynku dóbr konsumpcyjnych powinny wykorzystywać w celach promocyjnych głównie środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Środki te mają duży zasięg działania i docierają do szerokiej grupy odbiorców zróżnicowanych wiekowo, poglądowo, wg miejsca zamieszkania, płci i potrzeb.

Z kolei przedsiębiorstwa oferujące dobra przemysłowe powinny skoncentrować się głównie na sprzedaży osobistej, ma ona tutaj największe znaczenie. Produkty przemysłowe wymagają większej prezentacji i pomocy ze strony sprzedającego. Bezpośredni kontakt sprzedawcy z potencjalnym nabywcą sprzyja zawarciom umów kupna- sprzedaży. Akwizytor ma możliwość dostosowania informacji do potrzeb i charakteru konkretnego odbiorcy.

Każdy rodzaj produktów nabywany jest inaczej i wymaga zastosowania innej strategii marketingowej, a w tym innych metod, zróżnicowanych treści i częstotliwości promocji.

 

Produkt w znaczeniu marketingowym składa się z następujących elementów:

  • cech użytkowych,

  • opakowania,

  • znaku towarowego,

  • gwarancji udzielonych przez producenta,

  • obsługi technicznej, zapewnianej przez dostawcę.

Treścią promocji muszą być wszystkie cechy produktu, które mogą być ważne, przekonujące i zachęcające nabywców do zakupu.

Cechy użytkowe, materialne produktu to cechy, nadane mu podczas procesu produkcyjnego, dzięki którym produkt ma zdolność zaspokojenia potrzeby i to czyni go atrakcyjnym. Promocja podkreśla wpływ cech użytkowych na zaspokojenie potrzeb nabywców. Funkcja promocyjna opakowania polega na odpowiednim dobraniu i dostosowaniu jego wielkości, kształtu, koloru, rodzaju do sprzedawanego towaru. Z punktu widzenia promocji ważne jest również umieszczenie na opakowaniu marki produktu.

Znak firmowy jest unikalnym symbolem, który pozwala klientom rozpoznać firmę, produkt lub jej usługi. Jest on jednym z elementów promujących i tożsamościowych firmy.1

Wykorzystanie znaku firmowego w promocji ma szczególne znaczenie w przypadku towarów markowych. Marka jest własnością firmy i jest z reguły prawnie strzeżona. Jest ważną informacją dla konsumenta o jakości produktu oraz ułatwia zakup. Marka pozwala na zróżnicowanie produktów, ich promocji oraz reklamy.

Zarówno gwarancja jak i usługi posprzedażowe pełnią pewne funkcje promocyjne. Odpowiednia obsługa klienta i poziom świadczonych usług sprzyjają zwiększeniu zaufania do firmy.

Kolejnym czynnikiem, jaki przedsiębiorstwo powinno uwzględnić podczas prowadzenia promocji są fazy cyklu życia produktu, które rzutują na natężenie promocji i dobór środków promocji. Każdy etap cyklu życia produktu na rynku ma swoje wymogi odnośnie nakładów finansowych.

W fazie wprowadzenia produktu na rynek, intensywność działań promocyjnych jest relatywnie większa niż w fazach kolejnych. Pełniąc głównie funkcje informacyjne, działania promocyjne zmierzają do rozszerzenia kręgu kupujących. W fazach następnych natężenie promocji słabnie aby zyskać na znaczeniu w fazie końcowej. W stadium wprowadzenia i wzrostu szeroko jest wykorzystywana reklama, która przez swe funkcje informacyjne wpływa na kształtowanie potrzeb. Funkcje te także promocja dodatkowa. W stadium dojrzałości reklama ma charakter przypominający.

Podobne prace

Do góry