Ocena brak

Zstępowanie gruczołów płciowych

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

U obu płci gruczoły płciowe powstają w jamie brzusznej po obu stronach kręgosłupa w odcinku lędźwiowym; następnie przesuwają się ku dołowi i osiągają w trzecim lub czwartym miesiącu życia płodowego miednicę większą w najbliższym sąsiedztwie pierścienia pachwinowego głębokiego. To opuszczanie się gruczołów płciowych, tzw zstępowanie wewnętrzne, jest jednak pozorne. W rzeczywistości bowiem tylko tylna ściana brzucha intensywnie wzrasta ku górze, powodując to pozorne przesunięcie się gruczołów płciowych ku dołowi.

Gruczoł płciowy męski, jądro, wraz ze swym przewodem wyprowadzającym (nasieniowodem) i ze swymi naczyniami w siódmym — dziewiątym miesiącu życia płodowego przenika przez ścianę brzucha wzdłuż tylnej strony wypustki otrzewnej, która się w tym czasie wytwarza. Wrypustka ta, w kształcie palca od rękawiczki, tzw. wyrostek pochwowy otrzewnej (processus vaginalis peritonei), skierowana skośnie ku dołowi i przyśrodkowo, wypukła na swej drodze warstwy ściany brzucha i następnie sięga aż do moszny. W procesie zstępowania jądra (descensus testis) wybitną rolę odgrywa pasmo łącznotkankowe, zawierające włókna sprężyste i gładkie komórki mięśniowe, tzw. j ądro wód (gubemaculum testis), łączący jądro z okolicą pachwinową. Wrięzadło to kieruje i toruje drogę jądra w jego wędrówce przez kanał pachwinowy. Po przejściu przez kanał jądro wstępuje do worka mosznowego, a jądrowód prawie całkowicie zanika; niewielka tylko pozostałość zachowuje się w postaci więzadła mosznowego (ligamentum scrotale*), które łączy dolny biegun jądra z dnem jego połowy moszny Jeszcze przed urodzeniem połączenie wyrostka pochwowego otrzewnej z jamą otrzewnej pozostaje zamknięte. Część jego leżąca w obrębie powrózka nasiennego zazwyczaj zanika, pozostawiając tylko łącznotkankowe pasemko, jako pozostałość wyrostka pochwowego otrzewnej (uestigium processus uaginalis peritonei). Zachowuje się jedynie jego dno, które obejmuje jądro wytwarzając jego osłonkę surowiczą.

U płodu żeńskiego zstępowanie jajnika (descensus ovarii) jest znacznie krótsze, jajnik przesuwa się bowiem tylko z miednicy większej do mniejszej i proces ten odbywa się zwykle w końcu życia płodowego lub zaraz po urodzeniu. Więzadło będące odpowiednikiem jądrowodu nie ma tu charakteru przejściowego, lecz przeciwnie, jest tworem stałym, który macica dzieli na dwie nierówne części; część krótsza łączy dolny biegun jajnika z macicą (więzadło właściwe jajnika), część dłuzsza wytwarza więzadło obłe macicy, które biegnie od jej trzonu do przedniej ściany brzucha, przechodzi przez kanał pachwinowy i kończy się na wzgórku łonowym oraz w wargach sromowych większych. Chociaż nie ma zewnętrznego zstępowania jajnika, jednak otrzewna, tak jak u płodu męskiego, wypukła się w obręb kanału pachwinowego wytwarzając i tutaj wyrostek pochwowy otrzewmej. Zazwyczaj zanika on już w trzecim miesiącu życia płodowego; tylko czasami zostaje zachowany (dwerticulum Nucki*).

W warunkach prawidłowych u dorosłego człowieka kanał pachwinowy nie ma światła. Jest on miejscem zmniejszonego oporu (loeus minoris resistentiae). przez które pod wpływem różnych czynników kierują się trzewa (np. pętle jelita) Kanał ten istnieje więc tylko potencjalnie. Z powodu pionowej postawy ciała kanał pachwinowy, który powstał niezależnie od niej, stał się u człowieka i tylko u niego miejscem zmniejszonego oporu, a w przypadkach chorobowych, rzeczywistym kanałem.

Kanał pachwinowy kończy się z jednej strony otworem, znajdującym się w rozcięgnie m. skośnego zewnętrznego brzucha, tzw. pierścieniem pachwinowym powierzchownym, z drugiej zaś — pierścieniem głębokim, znajdującym się w powięzi poprzecznej.

Podobne prace

Do góry