Ocena brak

Źródła władzy, rodzaje władzy

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

  1. Władza nagradzana (jedna osoba może nagrodzić drugą za wykonanie zadania);

  2. Władza wymuszona (możliwość karania za niespełnienie decyzji);

  3. Władza z mocy prawa (wynikająca z przepisów prawa);

  4. Władza ekspercka (wynikająca z wiedzy);

  5. Władza odniesienia (prestiż, podziw).

Podobne prace

Do góry