Ocena brak

Źródła prawa pracy - przedmiot

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Wyróżniamy następujące źródła prawa pracy:

- Konstytucja RP,

- Ustawa zwykła,

- Umowy międzynarodowe,

- Rozporządzenia,

- Akty prawa miejscowego,

- Wewnątrz zakładowe źródła prawa (układy zbiorowe, porozumienia) i różnego rodzaju regulaminy określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Swoiste szczególne źródła prawa

Zaliczamy do nich:

a. porozumienia,

b. układy,

Wyróżniamy następujące porozumienia:

- porozumienia kończące mediacje w konflikcie zbiorowym,

- porozumienia w stosowaniu układów pracy na rzecz innego zakładu pracy,

Porozumienia po strajkowe nie są źródłem prawa.

Pakiety socjalne - są to różnego typu porozumienia zwierane przez związki zawodowe z inwestorem, warunkiem wejścia jest podpisanie pakietu socjalnego (nie są oparte na ustawie, nie są przewidziane w ustawie i nie są źródłem prawa). Wyróżniamy dwie płaszczyzny pakietów socjalnych:

a. porozumienia osłonowe (zabezpieczenie pracowników),

b. moc działania postanowienia pakietu (pakiet nie wchodzi do urnowy),

To, co zawarte jest w pakiecie roszczeniowym zależy od zapisu w pakiecie, np. podwyżki pracownicze. Strona pakietu zobowiązuje się do świadczenia na rzecz osoby trzeciej art.393 KP.

Przedmiotem prawa pracy są stosunki społeczne związane ze świadczeniem nie jakiejkolwiek, lecz jedynie pracy charakteryzującej się okreslonymi przymiotami i są to:

1. Podporządkowanie w płaszczyźnie umownej, w warunkach dobrowolności zobowiązania, tj. podjęcia pracy i jej zespołowości.

2. Uczasowienia pracy. .

3. Jej umiejscowienia.

4.Osobisty charakter świadczenia.

5.Odplatnosc połączona z ponoszeniem ryzyka gospodarczego, technicznego, osobowego i socjalnego przez pracodawcę a nie przez pracownika.

6. Samoistność celu wykonywania pracy - ciągłość świadczenia pracy.

Podobne prace

Do góry