Ocena brak

Źródła prawa

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Problematyka źródeł prawa wiąże się z jego tworzeniem. Podstawowa rolę odgrywa stanowienie prawa przez państwo. W tym ujęciu źródłem prawa jest prawotwórcza działalność państwa, w wyniku której powstają akty normatywne, których treść uwarunkowana jest kulturą, ekonomią oraz bezpośrednimi interesami społeczeństwa.

Termin „źródła prawa” jest terminem wieloznacznym. Możemy mówić o źródłach prawa w znaczeniu teoretycznym, historycznym, materialnym i formalnym. - w znaczeniu teoretycznym: to droga prowadząca do powstania prawa, - w znaczeniu historycznym: wszystko to, z czego dowiadujemy się o treści norm prawnych (tzw. źródła poznania prawa), - w znaczeniu materialnym: pewien zespół zarówno obiektywnych jak i subiektywnych czynników wpływających na kształtowanie prawa ( obiektywne- np. względy ekonomiczne, sytuacja międzynarodowa; subiektywne- świadomość społeczeństwa, kultura, system wartości), - w znaczeniu formalnym: różne formy prawotwórczej działalności organów państwowych. Rozumiejąc przez źródła prawa prawotwórczą działalność państwa, w wyniku której powstają akty normatywne, możemy wyróżnić dwa powiązane ze sobą procesy: proces kształtowania się prawa i proces prawotwórczy. W procesie kształtowania prawa biorą udział różne niepaństwowe struktury np. partie polityczne, związki zawodowe, różne organizacje, inspirujące i propagujące określone kierunki działalności prawotwórczej.

Działają one zatem na rzecz zmiany dotychczas obowiązujących uregulowań, sygnalizują konieczność nowych uregulowań, domagają się zaostrzenia bądź złagodzenia obowiązujących sankcji. Proces prawotwórczy jest pojęciem węższym, bowiem obejmuje on wyłącznie prawotwórczą działalność państwa. Działalność ta wykonywana w ramach złożonego procesu kształtowania się prawa jest ostatnim i decydującym ogniwem, które nada je normie postępowania, ukształtowanej pod wpływem rozlicznych czynników, charakter normy prawnej.

Podobne prace

Do góry