Ocena brak

ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

  • pomniki prawa, pozwalające zrekonstruować stan prawa w poszczególnych epokach historycznych

  • trzy grupy

- źródła jurydyczne (kodyfikacja justyniańska, instytucje Gaiusa)

- źródła epigraficzne (rozmaite napisy o treści prawniczej wyrytych w kamieniu albo na tablicach metalowych)

- pisma nie prawnicze – dzieła historyków. Poetów, retorów

  • pozwalają prześledzić rozwój czynników prawotwórczych (najstarszy zwyczaj, ustawa, edykty, uchwały senatu, konstytucje cesarskie wszystko wraz z działalnością jurysprudencji, a na końcu jeszcze raz zwyczaj)

Często źródło poznania prawa jest jednocześnie źródłem powstania prawa np.” ustawa dwunastu tablic”, czy określona konstytucja cesarska. Pierwotnym źródłem prawa rzymskiego był jednak zwyczaj. Zwyczaj to powszechnie stosowana i dobrowolnie ustalona reguła postępowania na danym obszarze. Nie ma on jednak charakteru prawnego, nie jest źródłem prawa ale na jego podstawie tworzy się prawo zwyczajowe, które już jest źródłem prawa obowiązującego.

Źródła poznania prawa (fontes iuris cognescendi) – bezpośrednie i pośrednie:

Podobne prace

Do góry