Ocena brak

Żródła i przyczyny sporów oraz konfliktów międzynarodowych

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Spory i konflikty wyznaczaja kształt współczesnych stosunk miedzyn . U ich podłaża znajdują się spzreczności , których rozwiązanie lub złagodzenie sprawia społ międz. Wile problemów .Państw te są rózne pod każdym względem demogr , kulturowym , róznia się potencjałem demogr i ekonomiczn , Róznicuja je ustroje polit i kierunki obranych dróg rozwojowych.

Przyjmując te uproszczona wersje można założyc , że dycydujący wpływ na powstanie , pzrebieg , a także sposoby rozwiązania sporów ma niejdnorodnośc współczesnego świata.Spory powstaja w warunkach pokojowych nawt przy utrzymaniu przyjaznych stosunków nawiązać mozna do łacińskiewj treści ,, paremii rara est inter ftraters concordia rzadko jest zgoda między bracmi, można stwierdzić , że im intensywniejsze stos. Między panstwami , tym większa mozliwośc powstania sporu.Wszechstronna i dynamiczna współpraca tworzy płaszczyznę powstania sporu w wyniku współzawodnictwa i rywalizacji .

Przedmiotem sporu bywaja terytoria , granice państw , mogą być one pogłębione przez czynnik narodowy lun etniczny . Ważna role w pogłebianiu sporów międzyn. Maja stereotypy etniczne , które zazwyczja maja podłoże historyczne , zakłócaja obraz rzeczywistości . Wiele sporów wynika z nieuzasadnionych ambicji przywódców , powłując się na racje stanu dokonuja interpretacji prawa nie licząc się i interesami innych

Podobne prace

Do góry