Ocena brak

Źródła etyki w biznesie

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Zasad postępowania i norm etycznych możemy szukać w świętych księgach każdej religii. Znajdujemy je również w wielu dziełach filozoficznych. Wskazują one na pewne kanony zachowania. Każda sekta czy jakakolwiek zbiorowość ma swoje określone normy, które określają swobodę zachowań. Nie koniecznie muszą one być spisane w postaci prawa, czy kodeksu etycznego. Ich nieprzestrzeganie prowadzi do pewnych sankcji społecznych.

Kodeksy etyczne nie wykluczają sytuacji konfliktowych, stawia się im jednak pewną „tamę etyczną”. Oto powody powstania kodeksów etycznych:

  • postawienie „tamy etycznej” niepożądanym zachowaniom,

  • ustanowienie dyrektyw chroniących dobro osobiste człowieka,

  • potępienie pewnych zachowań.

 

Szczególnym rodzajem kodeksów etycznych są kodeksy zawodowe, określające etykę zawodową. Przez termin ten należy rozumieć:

  • normy spisane określające jak powinni i jak nie powinni zachowywać się ludzie kierujący się normami etycznymi,

  • przekonania moralne ludzi wykonujących zawód,

  • postępowanie tych ludzi według przyjętych kryteriów moralnych.

Podobne prace

Do góry