Ocena brak

ŹRENICA

Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012

Być dla kogoś źrenicą oka (a. duszy) być kimś a. czymś bezcennym, najczulej umiłowanym.

(Strzec) jak źrenicy oka, łac. quasi pupillam oculi sui, z Wulgaty, Deut., 32,10; Ks. Przypowieści, 7,2; Psalm 16, 8.

Źrenica (złotej) wolności zob. Liberum veto.

Podobne prace

Do góry