Ocena brak

Zoocydy

Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013

Chem. środki zwalczające szkodniki,np. owady (insektycydy), roztocza (akarycydy),nicienie (nematocydy), ślimaki (moluskocydy),gryzonie (rodentycydy). Z. w zależności od sposobu przenikania do organizmuszkodnika dzieli się na środki: o działaniukontaktowym, działające na szkodniki przyzetknięciu się z pow. ich ciała, o działaniużołądkowym, niszczące szkodniki po dostaniusię do przewodu pokarmowego oraz gazowe(fumiganty), działające w postaci par lub gazui powodujące zatrucia po dostaniu się do drógoddechowych.

Z. w zależności od sposobu działania na rośliny dzielimy na następujące grupy:

1) o działaniu zewn. (ektoterapeutycznym),działającym toksycznie na organizmy szkodliwe, znajdujące się wyłącznie na pow.roślin; nie mają właściwości przenikania wgłąb tkanek roślinnych; żołądkowo działajątylko na owady o gębowych narządach gryzących– działanie kontaktowe mogą wykazywaćw stosunku do wszystkich szkodników; należątu chlorowane węglowodory, pyretroidy, akarycydy,część pochodnych kwasu karbaminowego,np. Pirimor oraz związki fosforoorganiczne;

2) o działaniu wgłębnym (endoterapeutycznym),mające właściwości przenikaniaw głąb tkanki roślinnej, lecz nie są transportowanez sokami roślinnymi; zaleca się ich stosowaniedo zwalczania szkodników żerującychwewnątrz tkanek roślinnych; niszczą również skutecznie szkodniki o aparacie gębowymkłująco-ssącym, żerujące na pow. roślin; należątu gł. związki fosforoorganiczne, np. Owadofos,Sadofos, Foschlor;

3) o działaniu układowym(endoterapeutycznym), charakteryzującesię zdolnością przenikania do wiązek sitowo-naczyniowych roślin przez części nadziemnei system korzeniowy; wędrują one zsokiem roślinnym, niszcząc szkodniki wewnątrz tkanek, a także szkodniki żerujące napow. roślin; należą tutaj związki fosforoorganiczne,takie jak Bi-58 i Anthio oraz niektórepochodne kwasu karbaminowego, takie jak Furadan, Lannate, Temik.

Z. przeznaczone są do niszczenia zwierzęcych organizmów, stąd większość z nich jest również toksyczna dlaludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość z.to związki nieselektywne (np. pyretroidy)niszczące zarówno szkodniki, jak i faunę pożyteczną,a także ryby, ptaki i ssaki. Wpływająone również niekorzystnie na faunę glebową.

Podobne prace

Do góry