Ocena brak

Zobowiązanie przemienne a upoważnienie przemienne

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Zobowiązanie przemienne ma w swojej treści dwa lub więcej świadczenia, lecz po wykonaniu jednego z nich dłużnik jest zwolniony z długu. Co do wyboru świadczenia to w zależności do treści zobowiązania, mają je obie strony, chyba że zostało to uregulowane w umowie. Jeżeli umowa tego nie precyzuje, ma je dłużnik. Jeśli jedno ze świadczeń stanie się niemożliwe, dłużnik musi wykonać drugie.

    Upoważnienie przemienne jest stworzone tak, iż dłużnik jest zobowiązany do danego świadczenia, lecz może się od niego uwolnić dokonując innego. Jeśli pierwsze świadczenie stanie się niemożliwe, zobowiązanie dłużnika wygasa i nie musi on dokonywać drugiego świadczenia.

Podobne prace

Do góry