Ocena brak

Zniesienie wspólności majątkowej przez sąd

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Żądanie zniesienie wspólności jest osobistym uprawnieniem każdego z małżonków i tylko oni mogą wytoczyć powództwo w tej sprawie. Przesłanką jej zniesienia wbrew woli drugiego małżonka jest zaistnienie ważnych powodów. Przy ocenie tych powodów chodzi o to, aby zapewnić ochronę interesu majątkowego małżonka ekonomicznie słabszego. Należą do nich:

  • Hulaszczy tryb życia

  • Uchylanie się od zarobkowania i nie przyczynianie się do powstania majątku

  • Trwonienia majątku wskutek alkoholizmu, narkomanii, hazardowi

Motywem żądania zniesienia wspólności majątkowej może być także uchylanie się od odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka. Możliwość pokrzywdzenia wierzycieli pojawia się zwłaszcza w wypadku żądania zniesienia wspólności z datą wstecz. Może on sięgnąć po różne instrumenty prawne:

  • Zgłosić w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności żądania ograniczenia lub wyłączenia możliwości zaspokojenia z majątku wspólnego

  • Żądać podobnego ograniczenia lub wyłączenia zaspokojenia z majątku wspólnego

  • Wnieść powództwo w odniesieniu do zaspokojenie grzywny i innych podobnych należności

We wskazany wyżej sposób małżonek może chronić interes swój w odniesieniu do konkretnych długów. Za ważny powód zniesienia wspólności można by uznać prowadzenie działalności gospodarczej bez porozumienia z drugim małżonkiem lub wbrew jego woli.

Podobne prace

Do góry