Ocena brak

zniekształcenia pamięciowe

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

zniekształcenia pamięciowe - zmiany w treści zapamiętanych informacji, których przejawem są błędy w przypomnieniach. Wiele z.p. wiąże się z -*~ zapominaniem, np. w sytuacji gdy początkowe przypomnienia są prawidłowe, a błędy pojawiają się później. Z uwagi na to, iż z.p. przejawiają się głównie w przypomnieniach, dzieli się je według rodzajów przypomnień, a więc na zniekształcenia rozpoznań i odtworzeń. Trafność rozpoznań zależy często od sytuacji, w jakiej zachodzi --przypominanie, zwłaszcza od stopnia podobieństwa obiektów, spośród których dokonuje się wyboru w czasie identyfikacji; im większe podobieństwo obiektów, tym większe prawdopodobieństwo błędnego rozpoznania. Zniekształcenia odtwarzania wyrażają się w odmienności tego, co jest reprodukowane, od tego, co zostało zapamiętane, z pominięciem zniekształceń nie związanych z procesami pamięci. Powstawanie z.p. jest uwarunkowane różnymi czynnikami, m.in. wpływem słów (jeśli nieadekwatnie określają spostrzegany i zapamiętywany obiekt, powodują upodobnienie obrazu pamięciowego do de-sygnatu słowa). Na częstość i wielkość z.p. wywiera wpływ stopień utrwalenia desygnatu słowa przyjmowanego nieadekwatnie jako nazwa spostrzeganego obiektu; im wyższy stopień utrwalenia desygnatu, tym silniejszy wpływ nazwy. Z.p. mogą powstawać też bez pośrednictwa słowa, gdy zachodzi upodabnianie spostrzeżeń do przechowywanych w — pamięci długotrwałej typowych wzorców obrazowych. Inną kategorię determinant z.p. tworzą postawy, poglądy i oczekiwania danej osoby, do których treści upodabniają się indywidualne przypomnienia.

Podobne prace

Do góry