Ocena brak

Zniekształcenia i dysfunkcje narzgdu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego

Autor /grubaska Dodano /18.12.2012

Wypadnięcie czynności bądź dysfunkcja zarówno neuronów centralnych, jak i obwodowych pociąga za sobą obok zaburzenia czynności odpowiednich grup mięśniowych także dysfunkcje i zniekształcenia w uszkodzonych i odległych odcinkach narządu ruchu.

Uszkodzenie neuronów centralnych układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego) powoduje zaburzenia napięcia, zamierzonej i odruchowej czynności układu nerwowo-mięśniowego pod postacią spastyczności (uszkodzenia ośrodków i dróg piramidowych), zmian napięcia i ruchów mimowolnych (uszkodzenie ośrodków i dróg pozapiramidowych) lub zaburzeń równowagi i poczucia pionu (uszkodzenie móżdżku i ośrodków narządu równowagi).

Uszkodzenie nerwów obwodowych z komórkami rogów przednich rdzenia włącznie, powodują porażenia lub niedowłady wiotkie i zaburzenia lub zniesienie czucia powierzchniowego i głębokiego.

Ocena stanu ortopedycznego (przyczyn nieprawidłowego ustawienia stawów, zakresu ruchów, siły mięśni, sprawności i wydolności czynnościowej) i neurologicznego stanowi podstawę do zrozumienia mechanizmu i sposobu powstania dysfunkcji i zniekształceń, bowiem nierównowaga napięcia i siły mięśniowej obok patologicznego działania siły nacisku są zasadniczymi czynnikami powodującymi powstawanie i nasilanie się zniekształceń. Z tych względów ortopeda i lekarz badający odchylenia w narządzie ruchu powinien dobrze opanować metodykę badania neurologicznego i umieć interpretować i oceniać wykryte odchylenia. Poza tym ocena ta jest konieczna do planowania i etapowego prowadzenia leczenia.

Podobne prace

Do góry