Ocena brak

Znak złotniczy, cecha złotnicza, znak probierczy

Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012

Maleńki znak wybijany —> puncą na przedmiocie ze
stopu metali szlachetnych dla wskazania jego próby
i uwierzytelnienia jej.

Zazwyczaj wśród daw. znaków
probierczych odnajdujemy znak imienny wytwórcy
oraz znak cyfrowy oznaczający próbę (zob. próba
metali szlachetnych), w większych ośr. złotniczych,
które odpowiednimi zarządzeniami nakazywały pracującym
tam złotnikom używanie w produkcji ustalonej
i podanej do publ. wiadomości próby, zamiast
cechy cyfrowej używano cechy z godłem miasta potwierdzającej
nakazaną próbę; niekiedy na znaku
miejskim obok godła umieszczano liczbowe oznaczenie
próby - tak też skomponowane są cechy bite
przez państw, urzędy probiercze czynne na naszych
ziemiach w XIX i XX w.

Obok wymienionych znaków
o charakterze probierczym wśród cech złotniczych
spotyka się również znaki podatkowe i celne.

Podobne prace

Do góry