Ocena brak

Znak towarowy - Znaki słowne

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Stanowią większość (80%) stosowanych znaków towarowych. Postrzegane są za pomocą narządu wzroku i słuchu. Podlegają wewnętrznemu zróżnicowaniu na:

  • znaki składające się z jednego lub kilku wyrazów (imiona, nazwiska,pseudonimy, nazwy handlowe, nazwy geograficzne, skrót konkretnejnazwy),

  • znaki liczbowe (pojedyncze, dwu lub wielocyfrowe),

  • slogany (sentencja reklamowa lub hasło, które zawierają w sobie skład-nik będący przedmiotem reklamy, np. Zawsze Coca-Cola),

  • znaki literowe.

Znaki towarowe słowne uznawane są za takie tylko wówczas, gdy o ichindywidualności decyduje wyraz, litera, liczba, slogan wchodzący w składokreślonej kompozycji plastycznej, stanowiąc jej integralną część.

Podobne prace

Do góry