Ocena brak

Znak towarowy - Znaki obrazowe

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Odbierane są przez wrażenia wzrokowe. Znakami obrazo-wymi są:

  • znaki fantazyjne przedstawione w abstrakcyjnej formie,

  • znaki stanowiące twórcze przekształcenie konkretnego motywu,

  • kombinacje obrazowe,

  • graficzne opracowanie liter, cyfr i słów, jeżeli przeważa elementgraficzny,

monogramy, czyli znaki utworzone z ozdobnie powiązanych liter.Znaki słowno - graficzne są powszechnie komunikatywne. Jako elementreklamy umożliwiają szerokie wykorzystanie tego rodzaju atutów jak kolor,walory estetyczne, sugerujące itp. Ustępują jednak znakom słownym w za-kresie skuteczności i możliwości ich stosowania. Stanowią 10% stosowanych znaków towarowych.

Podobne prace

Do góry