Ocena brak

Znaczenie muzyki Czajkowskiego

Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013

Czajkowski przez długie lata uwaany był za kompozytora kosmopolitycznego, byc moedlatego, że nie deklarował sie po stronie rosyjskich ideologów muzyki. Ale mimo to jegomuzyka stala sie z czasem wzorem dla przyszłych twórców rosyjskich i radzieckich.

W operach pozostawał lirykiem, którym był z natury (ekstrakty postawy lirycznej znajdujemy wpiesniach Czajkowskiego). Mimo rónorodnych watków tresciowych nigdy nie stał siekompozytorem dramatycznym, był raczej autorem scen lirycznych o wielkiej intensywnosciwyrazu. Operom poswiecał wiele czasu, podobnie jak baletom, które miały mu przyniescmiano wielkiego reformatora tego gatunku muzyki w Rosji.

W baletach kładł nacisk nasymfonicznosc partii orkiestrowych, które tu ju nie słua jako akompaniament do tanca, jak uwielu innych kompozytorów, lecz staja sie symfonicznym programowym podkładem dlarozwiniete! akcji scenicznej. Bliska programowosci jest te symfonika Czajkowskiego.Kompozytor nie okreslał dokładnie programów swoich symfonii, chetnie jednak zaznacza!, eich tresc odnosi sie do dramatycznych, subiektywnych przeyc autora, które pozostawiałniekiedy słuchaczom do odgadniecia.

Jest pewne, że załoenia programowe pobudzaływyobraznie kompozytora; moemy sie domyslac, e bez nich nie powstałyby najwybitniejszedzieła tego typu z IV Symjonici, (1888) oraz z VI „Pumiy-.na' (1893;jak i poprzedniesymfonie — równie czteroczesciowa, przepojona tragizmem, nuta przygnebienia i uderzajacympatosem). Blisko programowosci znajduja sie: symfonia Manfred (1885. wedługByrona) i inne tego typu symfoniczne kompozycje, nos/ace tytuły poematów symfonicznych,fantazji czy uwertur.

Osobne miejsce zajmuje w twórczosci Czajkowskiego Serenudci na orkiestre smyczkowa. Czajkowski naley d/.is do najpopularniejszych kompozytorów swiata,a jego muzyka stanowi tzw. elazny repertuar operowy, baletowy i symfoniczny.

Podobne prace

Do góry