Ocena brak

Znaczenie LASÓW w przyrodzie, społeczeństwie i w życiu człowieka

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

ZNACZENIE LASÓW:

A) Płody leśne:

- mięso i futra zwierząt łownych;

- kauczuk naturalny z kauczukowca;

- korek z dębu korkowego;

- żywica;

- grzyby, jagody, zioła;

B) Lasy są regulatorem tlenu w przyrodzie:

- 1 ha lasu pochłania w ciągu 12 godz. 220-280kg CO2;

- lasy pochłaniają rocznie dziesiątki ton szkodliwych gazów i pyłów;

- lasy wytwarzają 180-220kg tlenu przez 21 godzin;

C) Lasy mają duży wpływ na środowisko:

- oddziaływują na gleby, wiatry, temperaturę i wilgotność powietrza;

- zatrzymują w ściółce leśnej wody deszczowe;

- spowalniają topnienie śniegu;

D) Znaczenie zdrowotne lasów i społeczne:

- lasy są źródłem terenów rekreacyjnych;

- lasy źródłem drewna;

- tworzenie rezerwatów i parków;

- lasy jako źródło przyjemnych przeżyć estetycznych (obcowanie z przyrodą).

Aby czerpać zyski z lasów i ich zasobów trzeba pamiętać o ich pielęgnacji przez:

- stosowanie środków ochrony roślin;

- zalesianie (sadzenie młodych drzew);

- nawożenie lasów;

- wycinanie drzew zagrożonych szkodnikami, itp.

Podobne prace

Do góry