Ocena brak

Znaczenie II Wojny Światowej dla historii i rozwoju transportu, historia transportu w powojennym świecie.

Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /04.04.2005

Druga wojna światowa stanowiła przełom w rozwoju techniki i gospodarki. Był to końcowy akord epoki, rozpoczętej u schyłku XIX wieku, a zaznaczonej w transporcie postępami napędu spalinowego, elektrycznego i turbinowego. Samochody, samoloty, pociągi elektryczne, statki o napędzie spalinowym czy turbinowym zaczęły w epoce tej uzupełniać poprzedni, sprawdzający się jedynie do napędu parowego w transportach kolejowym i wodnym, obraz transportu zmechanizowanego.
Strategia II wojny światowej stawiała na ważnym miejscu zniszczenie potencjału transportowego przeciwnika. W takiej formie działań wojennych podstawą sukcesu stało się szybkie przełamywanie frontu przez uderzenia zmotoryzowanych kolumn pancernych, a więc przez środki transportu wojennego, wsparte na zapleczu przez wojska zaopatrzenia, których podstawą działania w tej wojnie ruchomej stało się także dysponowanie sprawnym transportem; w wojnie lądowej przede wszystkim samochodowym, kolejowym i po raz pierwszy także rurociągowym. Chodziło o zakłócenie lub przerwanie dostaw wojska i zaopatrzenia frontu, o sparaliżowanie w ten sposób aktywności wojska.
Przygotowania do wojny lądowej dotyczyły w równej mierze szkolenia wojsk i produkcji zbrojeniowej, jak i infrastruktury transportowej, zapewniającej sukces błyskawicznym ofensywą zmotoryzowanych dywizji. Częścią przygotowań państw Osi do wojny stała się budowa w tych państwach nowoczesnej sieci drogowej. Była to zapowiedź zmian, jakie w infrastrukturze drogowej całego świata miały nastąpić po II wojnie światowej, a które były prostą konsekwencją pojawienia się samochodów, jako masowego środka transportu.
Postęp podczas II wojny światowej w konstrukcji broni zmechanizowanej- czołgów i samochodów pancernych znalazły po wojnie zastosowanie w samochodach ciężarowych i osobowych. Za pojawieniem się samochodu zrodziła się potrzeba stworzenia dróg dostosowanych do bezpiecznego ruchu tych pojazdów. Sieć takich dróg rozpoczęły budować dwa państwa: faszystowskie Włochy oraz hitlerowskie Niemcy. Jeszcze w latach II wojny światowej program budowy sieci nowoczesnych autostrad szybkiego ruchu podjęły Stany Zjednoczone.
Jedną ze sławniejszych inwestycji drogowych związanych z dziejami II wojny światowej jest droga birmańska zbudowana w 1938 roku na polecenie rządu chińskiego.
Kolejnym etapem II wojny światowej mającym wpływ na historię transportu było zakwestionowanie tradycji 1435- milimetrowego rozstawu szyn kolejowych. Tę szerokość torów przyjęła większość towarzystw kolejowych świata uznając ją standardową dla linii, zwanych ,,normalnotorowymi”. Kraje, w których przyjęto większy rozstaw szyn traktowano jako wyjątki, wyposażone w koleje ,,szerokotorowe”.

Podobne prace

Do góry