Ocena brak

Znaczenie i elementy planu marketingowego.

Autor /skmonia Dodano /11.09.2005

ZNACZENIE I ELEMENTY PLANU MARKETINGOWEGO

Plan marketingowy jest krótkim, szczegółowym i pisemnym planem, w którym przedstawiane są działania, jakie firma musi podjąć, aby osiągnąć założone obroty i cele marketingowe.
Planowanie to jedna z najważniejszych funkcji zarządzania. Aby realizować misję przedsiębiorstwa oraz wypełniać postawione sobie cele musimy nasze działania opierać na mocnych podstawach.
Dzięki takiemu dokumentowi uzyskamy:
-koncepcje działania,
-sposoby i metody ich osiągania,
-kontrolę nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia.
Plan marketingowy posiada pewną formalną strukturę, lecz jest to dokument o dużej elastyczności. Wyznacza on cele marketingowe oraz strategie osiągania tych celów.

Plan marketingowy obejmuje następujące elementy:
1) streszczenie dla dyrekcji
Jest ono z reguły opracowywane dla potrzeb kierownictwa, które nie ma czasu na czytanie kilkudziesięciostronicowych planów marketingowych. Mimo, że streszczenie znajduje się na początku planu, pisze się je na końcu. Streszczenie powinno w zwięzły sposób prezentować główne problemy omówione w planie.
Z reguły jest to:
-opis przedsięwzięcia, rodzaju produktów, zamierzenia,
-opis sposobów realizacji założonych celów oraz etapy poszczególnych działań,
-opis rynku, czyli nabywców docelowych, metody wejścia na rynek, rodzaj przewagi nad konkurencją, itp.,
-zarządzanie: zakresy odpowiedzialności kadry kierowniczej, potrzebne kwalifikacje,
-analiza finansowa: prognoza sprzedaży oraz zysku w danym okresie, niezbędne nakłady, itp.,
2) przegląd aktualnej sytuacji marketingowej (marketing auditing)
Przegląd ten stanowi jeden z ważniejszych elementów planu marketingowego, gdyż dokonuje się w nim analizy rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji, makrootoczenia.
Przegląd bieżącej sytuacji marketingowej dotyczy:
-otoczenia marketingowego,
-systemu marketingowego,
-specjalnych instrumentów marketingowych.
Analiza funkcji marketingowych oraz otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa jest ważnym źródłem danych dla potrzeb planowania marketingowego. Analiza otoczenia marketingowego jest pierwszym krokiem oceny zgodności otoczenia marketingowego z orientacją marketingową firmy oraz pokazuje, w jaki sposób zmiany otoczenia prawdopodobnie wpłyną na nowe kierunki zarządzania marketingowego.

Przez otoczenie marketingowe rozumiemy rynek, nabywców, konkurencję oraz dystrybucję. Należy uzyskać dane dotyczące wielkości rynku firmy, itp. Kolejny problem to badanie potrzeb nabywców, ich postępowania, czynników wpływających na decyzje zakupu. Zdobycie danych dotyczących konkurencji umożliwia stworzenie pełniejszego obrazu sytuacji produktu na rynku. Analiza wszystkich tych czynników na podstawie danych wewnętrznych firmy czy zewnętrznych jest niezbędna do opracowania skutecznej strategii marketingowej.
Następnym krokiem analizy sytuacyjnej jest analiza systemu marketingowego.

Podobne prace

Do góry