Ocena brak

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskontowa, która zrównuje wartość bieżącą wydatków inwestycyjnych z wartością bieżącą wartości końcowej projektu. W porównaniu do IRR modyfikacja polega na tym, że wpierw nie dyskontujemy dodatnich przepływów pieniężnych ale obliczamy ich wartość przyszłą wg kosztu kapitału, która dopiero jako suma jest dyskontowana do momentu bieżącego wg stopy procentowej nazywanej MIRR.

Zastosowanie formuły dyskontowanej wartości końcowej dodatnich przepływów pieniężnych w oparciu o koszt kapitału usuwa większość problemów związanych z podejmowaniem błędnych decyzji w oparciu o metodę IRR w przypadku projektów o nietypowych przepływach pieniężnych. Założenie o reinwestowaniu środków wg kosztu kapitału (tak jak w NPV) a nie wewnętrznej stopy zwrotu projektu powoduje, że lepiej oddajemy rzeczywistą dochodowość projektu. Generalnie MIRR powinna prowadzić do takich samych wniosków co do wyboru projektu jak metoda NPV, jednym zastrzeżeniem dotyczącym projektów wzajemnie się wykluczających o różnej skali przepływów pieniężnych.

Podobne prace

Do góry