Ocena brak

ZMIERZCH I UPADEK CESARSTWA RZYMSKIEGO

Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012

Ang. Decline and Fali of the Roman Empire, słynne dzieło historyczne w 6 tomach (I - 1776, II i III - 1781, IV-VI - 1788) Edwarda Gibbona, obejmujące okres od śmierci Marka Aureliusza (180) do zdobycia Konstantynopola przez Turków (1453).

Największe dzieło historyczne lit. angielskiej, do dziś jeszcze mające wartość naukową i literacką. Autor łączy żywy zmysł krytyczny i skrupulatność w poszukiwaniu źródeł z umiejętnością ożywiania postaci i wypadków.

Do najpiękniejszych należą kreślone przez niego portrety Marka Aureliusza, Justyniana, Konstantyna I i Attyli.

Podobne prace

Do góry