Ocena brak

ZMIENNOŚĆ POCZĄTKÓW TĘTNIC PNIA TRZEWNEGO

Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012

1) W przeważającej większości (86%) wszystkie trzy główne gałęzie pnia trzewnego: t. żołądkowa lewa, t. wątrobowa wspólna oraz t. śledzionowa rozpoczynają się wspólnym pniem wątrobowo-żołądkowo-śledzionowym (truncus coeliacus s. hepatogastro-lienalis).

2) W 8% według statystyki Adachiego t. żołądkowa lewa samodzielnie odchodzi z aorty. W tych przypadkach wspólny pień jest pniem wą trobowo-śledzionowym {truncus hepatolienalis).

3) Bardzo rzadko (1%) t. żołądkowa lewa odchodzi samodzielnie z aorty, jak w typie poprzednim, a równocześnie t. krezkowa górna rozpoczyna się wspólnym pniem z pozostałymi naczyniami pnia trzewnego; powstaje wówczas pień wątrobowo-śledzionowo-krezkowy.

4) Czasem (1,5%) wszystkie trzy gałęzie pnia trzewnego razem z t. krezkową górną tworzą wspólny pień trzewno-krezkowy (truncus coeliacomesentericus).

5) W wyjątkowych przypadkach (0,5%) (. żołądkowa lewa i t. śledzionowa tworzą wspólny pień żolądkowo-śledzionowy (truncus gastrolienalis) odchodzący z aorty, zaś drugi powstaje wtedy z t. wątrobowej wspólnej oraz z t. krezkowej górnej, pień wątobowo - krezkowy (truncus hepatomesentericus).

6) W 3% przypadków tylko t. żołądkowa lewa i t. śledzionowa tworzą wspólny pień żolądkowo-śledzionowy (truncus gastrolienalis), brak jest t. wątrobowej wspólnej i wątrobę odżywiają wówczas wyłącznie tt. wątrobowe dodatkowe .

Podobne prace

Do góry