Ocena brak

Zmienność liczby kręgów

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

W związku z wielkimi zmianami, które zachodzą w rozwoju rodowym kręgosłupa, często widzimy odchylenia liczbowe od stanu prawidłowego w jednym lub drugim kierunku. Liczba kręgów krzyżowych może być zwiększona przez połączenie pierwszego kręgu guzicznego z kością krzyżową. Liczba kręgów lędźwiowych może być powiększona wskutek tego, że dwudziesty piąty kręg nie został wrłączony, jak normalnie, w obręb kości krzyżowej, ale pozostał samodzielny. Żeber może być trzynaście zamiast dwunastu. Występowanie żebra szyjnego wskazywałoby na jeszcze bardziej odległe stadia rozwoju rodowego. Byłyby to przykłady wstecznych, regresywnych odmian. W innych przypadkach kość krzyżowa składa się tylko z czterech kręgów, ponieważ jeden kręg (ostatni) nie połączył się z kością krzyżową, jak normalnie, lecz stał się nadliczbowym kręgiem guzicznym; liczba kręgów krzyżowych może się też zwiększyć przez przyłączenie się piątego kręgu lędźwiowego. Byłyby to odmiany postępowe, progresywne.

Zmienność liczby kręgów dotyczy poszczególnych odcinków kręgosłupa i w większości przypadków następuje kosztem części sąsiedniej, nie wywierając przeważnie wpływu na ogólną liczbę kręgów. Jest bardzo wątpliwe, czy możliwa jest zmienność ogólnej liczby przez włączenie lub wyłączenie kręgów wewnątrz szeregu. Natomiast zmienność ogólnej liczby kręgów może zachodzić u obu końców kręgosłupa; u końca dolnego zamiast czterech kręgów guzicznych może ich występować więcej lub mniej (6—3). albo granica cza-szkowo-kręgosłupowa może ulec wahaniom i np. kręg szczytowy może być w większym lub mniejszym stopniu włączony w obręb kości potylicznej, przez co ogólna liczba wolnych kręgów może być zmniejszona.

Podobne prace

Do góry