Ocena brak

Zmienność kierunku działania mięśni

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Kierunek działania niektórych mięśni może się zmieniać zależnie od zmian w stabilizacji ich przyczepów. Zmienność ta występuje podczas chodzenia. W czasie fazy wykroku mięsień piszczelowy przedni działa od swego przyczepu bliższego na nieustalony przyczep obwodowy, zapobiegając opadaniu stopy. Natomiast podczas fazy podparcia stopa stabilizuje się na podłożu przez przyparcie masą ciała i działanie zginaczy. Skurcz mięśnia piszczelowego przedniego pociąga wtedy goleń do przodu, gdyż działa on od ustalonego przyczepu dalszego na przyczep bliższy.

Nie tylko zmiana stabilizacji przyczepów decydować może o zmianie kierunku działania tego samego mięśnia. Niektóre mięśnie o rozległym przyczepie mogą działać różnokierunkowo, zależnie od napinania poszczególnych wiązek włókien. Mięsień naramienny może zarówno odwodzić ramię, jak i zginać ku przodowi lub ku tyłowi, stosownie do napięcia środkowych, przednich lub tylnych części mięśnia.

Amplituda ruchu prawidłowego mięśnia zależy nie tylko od liczby i układu włókien mięśniowych, lecz także od ich napięcia. Zmniejszenie tego napięcia przez zbliżenie przyczepów lub wydłużenie ścięgna może wydatnie zmniejszyć zarówno amplitudę, jak i siłę skurczu. Podobne trwałe osłabienie powoduje rozciągnięcie mięśnia(pseudoparalysis ex distensio-ne). Wskutek niedowładu nerwu promieniowego ręka opada dłoniowo. Jednym z podstawowych zaleceń lekarskich jest przeciwdziałanie biernemu rozciąganiu nieczynnych prostowników. Zaniedbanie w tym względzie grozi zwyrodnieniem porażonych i rozciągniętych mięśni, a wtedy czynność ich może nie powrócić, mimo odnowy nerwu. Inny przykład: rozciągnięcie mięśnia czworogłowego uda podczas długotrwałego przykurczu zgięciowego kolana powoduje trwałe osłabienie tego mięśnia.

Podobne prace

Do góry