Ocena brak

Zmiany wartości tonu rastrowanego

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Podczas przenoszenia punktów rastrowych z filmu przez formę drukową i obciąg offsetowy na zadrukowywane podłoże, wskutek różnych oddziaływań ulegają zmianie geometrycznie mierzone wielkości powierzchni punktów rastrowych, a więc i rastrowa wartość tonalna.

Powyższe zmiany rastrowych wartości tonalnych (patrz rozdz. 2.2.3) mogą być kompensowane w etapach przed drukowaniem. W tym celu mierzy się tony rastrowane na wzorcowych drukach, porównując ich wartości z oryginałem; uzyskane wartości wyznaczają krzywą charakterystyczną drukowania. Jeżeli w czasie wszystkich procesów (od skanowania oryginału do drukowania) stosowane są stałe parametry technologiczne, należy oczekiwać, że druki będą wierne w stosunku do oryginału. Kompensowanie odchyleń wartości tonów daje możliwość wierniejszego odtworzenia oryginału drukiem.

 

Podobne prace

Do góry