Ocena brak

Zmiany pamięci pod wpływem traumy

Autor /Micky Dodano /01.07.2011

Amnezja lub hipomnezja (brak pamięci lub osłabienie pamięci)

przejściowa - informacje tracone są tylko na pewien czas, a potem jednostka uzyskuje do nich dostęp

trwała - jednostka traci pewne informacje na trwale.

Hipermnezja - powtarzające się nawroty wspomnień zdarzenia traumatycznego powodujące wtórne zaburzenia emocjonalne. Przyjmują one postać koszmarów nocnych oraz obrazów, które stają jak żywe przed oczyma ofiary traumy. Wyznaczniki hipomnezji lub hipermnezji

Na podstawie wielu badań udało się zrekonstruować czynniki, które decydują o tym, czy u jednostki wystąpi hipomnezja czy też hipermnezja.

Podobne prace

Do góry