Ocena brak

ZMIANY NOWOTWOROWE W KRĘGOSŁUPIE - BADANIA DODATKOWE

Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012

Wartość diagnostyczna badań dodatkowych w chorobach nowotworowych jest dyskusyjna, gdyż badania te są mało charakterystyczne dla procesu nowotworowego w obrębie kości i kręgosłupa. Trudno jest niekiedy zróżnicować proces nowotworowy od zapalnego toczącego się w obrębie kręgu. Podstawowym badaniem dodatkowym jest radiogram przeglądowy kręgosłupa i badania celowane. obejmujące całość kręgu zajętego procesem chorobowym W badaniu ocenia się kształt kręgu, wysycenie tkanki kostnej, zachowanie się beleczek kostnych. Nowotwory pierwotnie złośliwe charakteryzują się we wczesnym okresie choroby występowaniem dyskretnych zmian wytwórczych lub nadżerek w okolicach brzeżnych trzonu. Najistotniejszym objawem zmian nowotworowych są jednak złamania kręgu, powstałe bez wyraźnego tła urazowego. Istotny jest ich charakter. Dominujące zmiany o charakterze osteo!iz> /ro/ległym niszczeniem kości może sugerować np. występowanie przerzuto* raka nerki czy raka sutka. Znac/nc odczyny kościotwórcze przy równoczesnym zniszczeniu kości może sugerować przerzuty w raku gruczołu krokowego. Balonowale rozdęcie części trzonu, łuku lub wyrostków kręgowych jest cechą charakterystyczną dla torbieli tętniakowatej. Kostniak kostnawy umiejscowiony w łuku kręgowym objawia się przede wszystkim jako przejaśnienie z wyraźnym sklerotycznym odczynem wokół ogniska. Radiogramy warstwowe kręgosłupa są przydatne przy ocenie struktury nowotworów głębiej usadowionych, choć w tym przypadku lepszych informacji dostarczy tomografia komputerowa.

Badanie TK daje dokładniejsze informacje o strukturze kostnej i panujących warunkach wewnątrzkanałowych. Zwłaszcza za pomocą TK powinno się rozstrzygać wątpliwości diagnostyczne w odcinku kręgosłupa piersiowego (górnego) i piersiowo-lędźwiowego. Odcinki te dość często narażone są na zmiany o charakterze nowotworowym, a ich okolice są obiektywnie trudne w podstawowej ocenie radiologicznej. Dokładniejsze zobrazowanie stanu zniszczenia struktury kostnej daje tomografia komputerowa połączona z komputerową przestrzenną rekonstrukcją obrazu techniką 3D . W przypadku występowania zaburzeń neurologicznych wręcz nieodzowne są badania kontrastowe kanału kręgowego: mielografia lub mielotomografia komputerowa. Szczególne znaczenie w prawidłowej interpretacji mielografii ma właściwe ułożenie (na brzuchu) chorego do badania z wykonaniem radiogramów lampą boczną.

Badanie izotopowe układu kostnego jest badaniem bardzo ogólnym, niespecyficznym i umożliwia ocenę zaawansowania procesu chorobowego i rozpoznania odległych ognisk przerzutowych w układzie szkieletowym. Badanie izotopowe przy użyciu najczęściej technetu 99, daje możliwości i rozpoznania rozsianych przerzutów w układzie szkieletowym. Zwykle badaniem tym wykryć można dodatkowe ogniska przerzutowe, nierozpoznawane za pomocą tradycyjnych technik radiologicznych. Należy podkreślić, że badania izotopowe nie są badaniami specyficznymi i odzwierciedlają jedynie żywszy metabolizm w tkance kostnej. W dobie rozwoju technik diagnostycznych, przede wszystkim tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, na plan dalszy zepchnięte zostało badanie angiograficzne. Angiografia guzów kręgosłupa ma mniejsze znaczenie diagnostyczne, lecz przydatna jest przy wykonywaniu embolizacji guza przed wykonywaniem jego resekcji .

U chorych z podejrzeniem choroby nowotworowej obowiązuje pewien schemat postępowania diagnostycznego. Pierwszoplanowymi badaniami dodatkowymi są rtg klatki piersiowej (badanie prawidłowe nie wyklucza raka oskrzeli) oraz USG jamy brzusznej z dokładną oceną dróg moczowych, gruczołu krokowego czy narządów miednicy mniejszej u kobiet. W przypadkach wątpliwych urografia lub aortonefrografia, tomografia komputerowa jamy brzusznej, badanie cytologiczne plwociny, ewentualna bronchoskopia, badanie ginekologiczne z cytologią dróg rodnych, badanie palpacyjne piersi, badanie per rectum z oceną wielkości i spoistości gruczołu krokowego stają się nieodzowne.


Podobne prace

Do góry