Ocena brak

Zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca

Autor /mirona Dodano /14.01.2013

zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca; są zróżnicowane w zależności od miejsca wszczepienia sztucznych zastawek, kurczliwości mięśnia serca, współczynnika wykorzystania tlenu oraz aktywności fizycznej chorego. U chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami w ujście mitrai-ne cewnikowaniem serca stwierdza się podwyższone wartości ciśnienia w krążeniu małym. Wysiłek fizyczny powoduje zwiększenie częstości akcji serca i przepływu krwi przez protezę; przepływ krwi przez sztuczne zastawki jest niniejszy. U chorych z wadami lewego ujścia tętniczego analiza dynamiki skurczu lewej komory serca wykazuje: skrócenie czasu skurczu izowolumetrycznego w wyniku skrócenia czasu narastania ciśnienia, wydłużenie czasu wyrzucania i zwiększenie pracy mechanicznej serca. U większości chorych w wyniku zabiegu i wszczepienia sztucznej zastawki normalizuje się dynamika skurczu, zaś wydłużenie czasu narastania jest wskaźnikiem utajonej niewydolności krążenia. Wyniki badań hemodynamicznych nakazują dużą ostrożność w dozowaniu wysiłków fizycznych u tych chorych.

Podobne prace

Do góry