Ocena brak

Zmiana temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Przesuwając się od powierzchni Ziemi w kierunku jej jądra, notowane są wyraźne zmiany temperatury i ciśnienia.

Powierzchnia Ziemi nagrzewana jest przez Słońce, co decyduje o zróżni­cowaniu termicznym powierzchni w zależności od szerokości geograficz­nej. Dobowe zmiany temperatur wywołane tym nagrzewaniem sięgają do różnych głębokości (w zależności od intensywności nagrzewania). W średnich szerokościach geograficznych dochodzą do 1,5 m głębokości. Poniżej, do głębokości 20 - 25 m, notuje się roczne zmiany temperatur. Głębiej zalega strefa neutralna, której temperatura równa jest średniej rocznej temperaturze powierzchni Ziemi.

Dopiero poniżej strefy neutralnej temperatura zaczyna systematycznie rosnąć. Średnio dla całej Ziemi wzrost temperatury o 1°C następuje przy przesunięciu się w głąb Ziemi o 33,3 m. Ten przyrost głębokości, jakiemu towarzyszy wzrost temperatury o 1°C, nazywamy stopniem geotermicznym. Wielkość stopnia geotermicznego jest zróżnicowana i zależy od budowy geologicznej obszaru. Na terenach wulkanicznych jest niewielki, np. w pobliżu Florencji we Włoszech wynosi 1,5 m, na Nowej Zelandii 1,5 - 2,0 m, na­tomiast na obszarach starych tarcz i platform kontynentalnych wyraźnie wzrasta, np. w Nigrze - 200 m, na Wyspach Bahama - 180,2 m, na Pół­wyspie Kola - 170 m.

Poniżej skorupy ziemskiej przyrost temperatury wraz z głębokością jest mniejszy. W poszczególnych geosferach temperatura wynosi:

płaszcz górny - ok. 1000°C

płaszcz dolny - ok. 2300°C

jądro zewnętrzne - ok. 4500°C

jądro wewnętrzne - ponad 6000°C

Podobnie jak w przypadku temperatury, wraz ze wzrostem głębokości ro­śnie ciśnienie, gdyż rośnie nacisk warstw nadległych. Obliczono, że średnio ciśnienie wzrasta o l atmosferę co 3,7 m. W przybliżeniu na głębokościach zalegania poszczególnych powierzchni nieciągłości ciśnienie wynosi:

Moho(5-80km) - l,4Gpa* = 14 tyś. atmosfer

Golicyna (400 km) - 15 GPa = 148 tyś. atmosfer

Repettiego(lOOOkm) - 40 GPa = 394 tyś. atmosfer

Gutenberga (2900 km) - 150 GPa = 1400 tyś. atmosfer

Lehmana(5100km) - 330 GPa =3200 tyś. atmosfer

centrum jądra wewnętrznego (6371 km) - 361 GPa =3579 tyś. atmosfer

Podobne prace

Do góry